Controle IBAN

Example: FR7620033000010000000021442, BE96914002191505
Check this IBAN

Definitie van IBAN

Een IBAN (International Bank Account Number of Internationaal Bankrekeningnummer) bestaat uit verschillende alfanumerieke tekens die op afzonderlijke wijze de bankrekening van de klant identificeert en de betalingen wereldwijd vereenvoudigt.

Deze code bestaat uit 14 à 34 tekens, afhankelijk van het land en is als volgt samengesteld:

LC (2 letters) CS (2 cijfers) BBAN (max. 30 cijfers)

LC = landcode, CS = Controle sleutel; = BBAN = Basic Bank Account Number

Voorbeeld van IBAN:

FR7630056056960002633171Z68

Opbouw van IBAN:

Landcode IBAN Sleutel Bankcode Code bijkantoor Rekeningnummer Sleutel Bankgegevens

Waartoe dient IBAN?

IBAN faciliteert transacties en vereenvoudigt internationale betalingen door de weergave en de bevestiging van internationale bankrekeningnummers in een genormaliseerd formaat.

Dankzij deze internationale norm kan de rekening en het bijkantoor gemakkelijk geïdentificeerd worden en overschrijvingen worden vereenvoudigd dankzij een geautomatiseerde verwerking van internationale betalingen.

Nog ander voordeel van IBAN is zijn concept, waarmee fouten worden voorkomen (een verschil van één cijfer ten opzichte van een geldige IBAN maakt een IBAN nummer ongeldig).

Hoe functioneert IBAN?

Zoals aangegeven in het bovenstaande voorbeeld is, bestaat het International Bank Account Number uit:

  • De ISO-landcode die overeenkomt met de twee letters aan het begin van IBAN (76 is het 3e en 4e teken van een IBAN, uitsluitend wanneer in het vervolg van de IBAN geen andere letters voorkomen). Voor Frankrijk is de code FR
  • Twee controle karakters ten behoeve van de validatie
  • De nationale bankcode
  • Het rekeningnummer

Deze structuur wordt vastgesteld op grond van de norm ISO 13616, en draagt bij aan de verwerking en het goed functioneren van internationale betalingen. Ten slotte, zorgen de verificatietekens ervoor dat de ingevoerde code correct en niet beschadigd is.

De validatie van een IBAN verloopt als volgt. U moet:

  • De ongewenste tekens (spaties, streepjes) verwijderen,
  • Verwijder de eerste 4 tekens en plaatst deze aan het einde van de rekening,
  • Vervang de letters door cijfers met behulp van een conversietabel (A=10, B=11, C=12 etc.),
  • Deel het aldus verkregen cijfer door 97,
  • Indien de rest niet gelijk is aan 1, is de IBAN onjuist: modulo 97 is gelijk aan 1

Registreer u om meer te vernemen over onze nieuwste producten.

Beschikbaar op :